Werkwijze

Visie en manier van werken

Ik hanteer een “holistisch christelijke” mensvisie. Dat wil zeggen dat ik de mens als een geheel zie, dus met inachtneming van gevoelens, gedachten en lichamelijke ervaringen. En dat ik ieder mens als uniek, waardevol persoon zie en wil zien. Mijn werkwijze zal daarom zoveel mogelijk al deze gebieden omvatten, en aansluiten bij datgene wat jou het meeste aanspreekt. In het proces zul je inzichten kunnen krijgen over jezelf. Bewust worden van gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen en emoties. Vervolgens gaat het om leren hier aandacht aan mogen en willen geven. Naast het stilstaan bij jezelf ben ik ook relationeel gericht. Dat wil zeggen dat ik breder kijk en de omgeving waarin jij bent, zie als belangrijk onderdeel van jouw leven. Deze omgeving wil ik graag betrekken, dit kan betekenen dat iemand uit je omgeving mee kan komen naar gesprekken.

Als je (of jullie) bij mij komt met een of meerdere (levens) problemen is het niet zo dat ik onmiddellijk een oplossing voor je heb. Ik wil je graag helpen in een proces waarin je uiteindelijk zelf leert omgaan met datgene waar je tegenaan loopt. Ik ben een soort procesbegeleider. In het proces is het belangrijkste dat jij en ik een relatie kunnen opbouwen en dat we ervaringen opdoen. De methodiek die ik gebruik is ervaringsgericht. Ik zal dan ook gebruik maken van de ervaringen die we samen in het “hier en nu” meemaken en vaak van daaruit werken. Daarnaast maak ik gebruik van ervaringen die je in je leefsituatie meemaakt.

Deze methodiek en mijn manier van werken is gevormd door opleidingen, cursussen, literatuur en de levenservaring die ik tot nu toe heb. Belangrijkste theoretische kaders komen uit de Gestalttherapie, de ervaringsgerichte psychosociale therapie, de seksuologie, de theologie en de lichaamsgerichte traumatherapie.