Kwaliteitsborging, privacy en klachtenregeling

Kwaliteitsborging

Om de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen ben ik geregistreerd en gecertificeerd bij diverse beroeps- en koepelverenigingen. Hiermee voldoe ik aan al hun opleidings- en ervaringseisen. Bovendien kan ik dit aanbieden en waarborgen doordat ik me laat begeleiden door een NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie) gecertificeerde supervisor en door een NVVS (Nederlands Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie) gecertificeerde supervisor.

Het cliëntregistratiesysteem (Mijn diad) dat ik gebruik, zorgt voor een borging van een systematische aanpak en zorgvuldigheid gedurende het therapietraject.

Ik maak gebruik van intervisie met collega therapeuten, om samen inzichten te delen en te leren van elkaars ervaringen. Het is ondersteunend en inspirerend om successen te delen en (leer)vragen, problemen en uitdagingen samen te bespreken. Mede vanwege de aard van de therapie die ik geef ligt de focus hierbij vaak op het raakvlak van het professionele en het persoonlijke.

 

Privacy

De gesprekken die je bij Praktijk Hart en Hechtwerk voert zijn vertrouwelijk. Vertrouwen is cruciaal voor het therapeutische contact en daarom wil ik daar zorgvuldig mee omgaan.

Ik ben voor de uitoefening van mijn beroep gehouden aan de Beroepscode van de beroepsverenigingen waar in ben aangesloten en aan de op dit punt geldende wet- en regelgeving. Op grond daarvan ben ik verplicht tot geheimhouding van de informatie die je met mij deelt, voor zover deze van vertrouwelijke aard zijn.

Bij het geven van therapie ben ik verplicht om aan verslaglegging en dossiervorming te doen. Hierbij wordt persoonlijke gezondheidsinformatie vastgelegd, die privacygevoelig is en waarvoor gelukkig wettelijke bescherming geldt. Als onderdeel van de intake vraag ik jou om toestemming voor het veilig vastleggen van jouw gegevens voor zover noodzakelijk voor een goede hulpverlening. Dit gebeurt door het meegeven van een papieren/digitale versie van mijn Algemene voorwaarden en behandelovereenkomst. Deze dient in de vervolgafspraak ingevuld en ondertekend meegenomen te worden.
Voor de borging van de veiligheid van deze gegevens heb ik een informatiebeveiligingsbeleid en maak ik gebruik van veilige praktijksoftware mijndiad. Zowel Praktijk Hart en Hechtwerk als de praktijksoftware streven naar het voldoen aan de norm voor informatiebeveiliging in gezondheidszorg, NEN 7510 . Hiermee voldoe ik aan de wettelijke verplichtingen uit de ‘Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst’ (WGBO), ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG), ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz) en de beroepscodes van de instanties waarbij ik me heb aangesloten. Zie Ethische code NVAGT, Beroepscode RBCZ en Reglement geschillencommissie SCAG

Klik op het logo van één onderstaande instanties voor meer informatie.

RBCZ registratieNVAGT registratieS.C.A.G. registratie

Incidenten

Praktijk Hart en Hechtwerk heeft een VIM Veilig Incident Melden beleid volgens de wet WKKGZ rond incidenten die zich in de praktijk kunnen voordoen.

Klachten

Ten behoeve van klachten en geschillen afhandeling is de praktijk aangesloten bij SCAG (Stichting Complementarie en Alternatieve Gezondheidszorg).

Meer informatie en wat te doen bij een klacht vindt u hier in de cliëntfolder SCAG.