Kwaliteitsborging, privacy en klachtenregeling

Kwaliteitsborging

Om de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen ben ik geregistreerd en gecertificeerd bij diverse beroeps- en koepelverenigingen. Hiermee voldoe ik aan al hun opleidings- en ervaringseisen. Bovendien kan ik dit aanbieden en waarborgen doordat ik me laat begeleiden door een NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie) gecertificeerde supervisor en door een NVVS (Nederlands Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie) gecertificeerde supervisor.

Het cliëntregistratiesysteem (James Software) dat ik gebruik, zorgt voor een borging van een systematische aanpak en zorgvuldigheid gedurende het therapietraject.

Ik maak gebruik van intervisie met collega therapeuten, om samen inzichten te delen en te leren van elkaars ervaringen. Het is ondersteunend en inspirerend om successen te delen en (leer)vragen, problemen en uitdagingen samen te bespreken. Mede vanwege de aard van de therapie die ik geef ligt de focus hierbij vaak op het raakvlak van het professionele en het persoonlijke.

 

Privacy

De gesprekken die je bij Praktijk Hart en Hechtwerk voert zijn vertrouwelijk. Vertrouwen is cruciaal voor het therapeutische contact en daarom wil ik daar zorgvuldig mee omgaan.

Ik ben voor de uitoefening van mijn beroep gehouden aan de Beroepscode van de beroepsverenigingen waar in ben aangesloten en aan de op dit punt geldende wet- en regelgeving. Op grond daarvan ben ik verplicht tot geheimhouding van de informatie die je met mij deelt, voor zover deze van vertrouwelijke aard zijn.

Bij het geven van therapie ben ik verplicht om aan verslaglegging en dossiervorming te doen. Hierbij wordt persoonlijke gezondheidsinformatie vastgelegd, die privacygevoelig is en waarvoor gelukkig wettelijke bescherming geldt. Als onderdeel van de intake vraag ik jou om toestemming voor het veilig vastleggen van jouw gegevens voor zover noodzakelijk voor een goede hulpverlening. Dit gebeurt door het meegeven van een papieren/digitale versie van mijn Algemene voorwaarden en behandelovereenkomst. Deze dient in de vervolgafspraak ingevuld en ondertekend meegenomen te worden.
Voor de borging van de veiligheid van deze gegevens heb ik een informatiebeveiligingsbeleid en maak ik gebruik van veilige praktijksoftware (James-Software). Zowel Praktijk Hart en Hechtwerk als de praktijksoftware streven naar het voldoen aan de norm voor informatiebeveiliging in gezondheidszorg, NEN 7510 . Hiermee voldoe ik aan de wettelijke verplichtingen uit de ‘Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst’ (WGBO), ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG), ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz) en de beroepscodes van de instanties waarbij ik me heb aangesloten. Zie Ethische code NVAGT, Beroepscode RBCZ en Reglement geschillencommissie SCAG

Klik op het logo van één onderstaande instanties voor meer informatie.

RBCZ registratieNVAGT registratieS.C.A.G. registratie

Doordat alle relevante informatie in een beveiligde cloudomgeving staat, biedt ik je de door middel van de cliëntportal de mogelijkheid om je gegevens direct in te zien. Hierdoor heb je online inzicht in de gespreksgeschiedenis, afspraken, facturen van de gesprekken en andere informatie die ik met je deel. Op jouw verzoek verstrek ik jou je persoonlijke inloggegevens. Klik hier om naar de cliëntportal te gaan.

 

Klachten en geschillen

De volgende tekst is rechtstreeks overgenomen uit de cliëntfolder van SCAG (Stichting Complementarie en Alternatieve Gezondheidszorg).

U heeft een klacht. Wat nu?

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan uw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op.

Als u er samen niet uitkomt

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

De klachtenfunctionaris is gratis en onafhankelijk.

Inzet klachtenfunctionaris

Heeft u onvrede of een klacht? Neem dan contact op met de beroepsvereniging waarbij uw therapeut is aangesloten. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen. Een therapeut die geregistreerd is bij de SCAG, is altijd lid van een beroepsvereniging. In de cliëntfolder vindt u de lijst met aangesloten beroepsverenigingen.

Geschillencommissie: bindende uitspraak

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toekennen.

Een geschil indienen bij geschillencommissie kost € 52,50. Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk wordt stelt. De geschillencommissie doet binnen 6 maanden uitspraak over uw klacht. Op de site van de geschillencommissie vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade ontstaan door de behandeling of over beschadigde/vermiste eigendommen.

Bij de SCAG-geregistreerde therapeuten zijn aangesloten bij een beroepsvereniging. Hier vindt u de lijst met aangesloten beroepsverenigingen.