Kwaliteit en klachten

Kwaliteitsborging

Om de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen ben ik, Mieke Koerts (therapeut en eigenaar Hart en Hechtwerk) geregistreerd en gecertificeerd bij diverse beroeps- en koepelverenigingen. Hiermee voldoe ik aan al hun opleidings- en ervaringseisen. Bovendien kan ik dit aanbieden en waarborgen doordat ik me laat begeleiden door een NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie) gecertificeerde supervisor en, daar waar nodig, door een NVVS (Nederlands Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie) gecertificeerde supervisor. 

De praktijksoftware die ik gebruik, zorgt voor een borging van een systematische aanpak en zorgvuldigheid gedurende het therapietraject.

Ik maak gebruik van intervisie met collega therapeuten, om samen inzichten te delen en te leren van elkaars ervaringen. Het is ondersteunend en inspirerend om successen te delen en (leer)vragen, problemen en uitdagingen samen te bespreken. Mede vanwege de aard van de therapie die ik geef ligt de focus hierbij vaak op het raakvlak van het professionele en het persoonlijke.

Klachtenregeling

Het is belangrijk om jouw onvrede of klacht eerst met mij als therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en kunnen we er samen uitkomen als  je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk jouw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en e-mail dit naar mij. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Meestal lost een goed gesprek met mij jouw onvrede of klacht op

Voel je jezelf niet in staat jouw onvrede of klacht te bespreken met mij, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kun je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt jou bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht. Jouw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. Neem hiervoor contact op met mijn beroepsvereniging NVAGT. Mocht de klachtenfunctionaris van de NVAGT ook de klacht niet kunnen wegnemen dan is er uiteindelijk de geschillencommissie van SCAG, deze zal een bindende uitspraak doen over de klacht.

Met deze klachtenregeling voldoe ik aan de eisen die worden gesteld door de wet WKKGZ. Om de informatie nog uitgebreider te lezen verwijs ik je door naar de cliëntfolder SCAG.

Incidenten

Hart en Hechtwerk heeft een VIM Veilig Incident Melden beleid volgens de wet WKKGZ rond incidenten die zich in de praktijk kunnen voordoen.