Disclaimer

Hoewel Hart en Hechtwerk ernaar streeft om correcte informatie te delen, kan Hart en Hechtwerk niet garanderen dat alle content op deze website juist en volledig is. Hart en Hechtwerk weet dat alle haar inspiratie, in blogs en via social media, inhoudelijk nooit volledig kan zijn. Er is immers al zóveel geschreven. Maar Hart en Hechtwerk wil je deze informatie niet onthouden en hoopt dat je er waardevolle inspiratie uit opdoet. Hart en Hechtwerk is  niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden op onze website. Hart en Hechtwerk behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Copyright Hart en Hechtwerk © 2023

Er rust een copyright op alle teksten en afbeeldingen van Hart en Hechtwerk. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om een product van Hart en Hechtwerk te reproduceren. Bij het gebruik van teksten en afbeeldingen die gemaakt zijn door Hart en Hechtwerk, dient een bron-/naamsvermelding te worden genoemd. Bij schending van het auteursrecht (intellectueel eigendom) heeft Hart en Hechtwerk het recht om aangifte te doen.